رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۳۲۵ : تیغ تو برّنده است عقل جدا می کند

تیغ تو برّنده است عقل جدا می کند
حکم تو قتل خموشانه روا می کند
در ره طوفانی عشق چو شیران برو
ورنه نگر ترس تو با تو چه ها می کند
پیمایش کتاب