رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۴۴۷ : درون سینه ام غوغا دلی خاست

درون سینه ام غوغا دلی خاست
که از مغرب به مشرق شعله آراست
درون آتشی می سوزم از عشق
که آغازش نه اینجا و نه آنجاست
پیمایش کتاب