رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰ : ما را ترک می‌دارند...

ما را ترک می‌دارند،
ما پیش‌تر ایشان را.
هیچ کس هیچ کس را،
همگان همگان را.

پیمایش کتاب