رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱ : در برابر جمعیت...

در برابر جمعیت،
هماره نه.
ورنه چون پیغمبران سقوط،
خلق، بی‌راه - 
راه، چاه.

پیمایش کتاب