رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۱ :‌ نه برای منشاء‌ سر فرو...

نه برای منشاء‌ سر فرو می‌آریم، 
و نه برای مجرا.
بلکه دوشادوش 
با منشاء و مجرا،
به برساختن جهان نو فرا می‌خیزیم.

پیمایش کتاب