رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۲ : بر ساحل برقصی که...

بر ساحل برقصی که هیچ،
بر کوه بسوزی هنر است. 
از جلگه به کوه شدم که تمام‌عیار بسوزم. 

در مسجد اگر عابدی که هیچ، 
در میکده برپایی هنر است.

پیمایش کتاب