رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۹ : تمام کارهایی که آدمی اوّل می‌کند را آخر کردم...

تمام کارهایی که آدمی اوّل می‌کند را آخر کردم.
ابتدا مردم، سپس زاده شدم. 
ابتدا گریستم، آنگاه خندیدم. 
جاودانه شدم،
به ساحت دم. 

نخست‌روز گفته بودم: "حالا که می‌رویم، برویم آنچنان که تو می‌خواهی." 

و حال چنین شد:
"بر خلاف عقربه‌ها چرخیدن و چنین در میان آدمیان زیستن."

پیمایش کتاب