رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳ : باید کاشته شود در قلب...

باید کاشته شود در قلب،
بذر بی‌بازگشت روشنی.
در اهتزاز،
هماره عشق.

پیمایش کتاب