رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۳ : در کوره می‌پزند...

در کوره می‌پزند
کلماتی که
نگفته
خواهند شد.

پیمایش کتاب