رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۷ : تغییر...

تغییر،
تعویض،
تفویض -
و بهایی که با عرق جان پرداخته می‌شود.

پیمایش کتاب