رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۸ : آنجا را نمی‌دانم...

آنجا را نمی‌دانم،
امّا ماه
امشب
اینجا
کامل است.

پیمایش کتاب