رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳ : آنان بنام خدا...

آنان بنام خدا،
کار خویش.
ما بی‌نام خدا،
کار هیچ.

پیمایش کتاب