رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۰ :‌ رویاها می‌سوزند و...

رویاها می‌سوزند
و آرزوها به باد می‌روند.
بودن، خراج می‌گیرد.

پیمایش کتاب