رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۳ : چون مشت جهان وا شد...

چون مشت جهان وا شد،
پوچ آمد و پوچ آمد.

پیمایش کتاب