رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳۷ : در آن لحظه...

در آن لحظه
که همه چیز به سوی «نامشخّص» پیش می‌رود،
«عظمت» زاده می‌شود.

پیمایش کتاب