رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۳ :‌شریعت، حقیقت است. امّا...

شریعت، حقیقت است.
امّا تنها آن زمان که باژگونه خوانی‌اش.
درّه‌ی بازگونه، قلّه است. 

پیمایش کتاب