رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸ : آسمان، آفتابی‌ست...

آسمان، آفتابی‌ست.
نه آسمان و نه آفتاب؛
درخشش عدم.

پیمایش کتاب