رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۷ : راه عشق بس باریک...

 راه عشق بس باریک، هوای رزم بس سرد. اندکان مهجور و جدا افتاده، مستوری بس تلخ و مستی بس بعید. این بعیدِ در دستِ به دیده درنامده، وین تلخی از هزار شیرینی بهتر.

خاموش است، 
هیچ صدا به گوش نمی‌رسد
جز صدای تو.

پیمایش کتاب