رفتن به محتوای اصلی

شماره ۸۸ : گفت سالکان خویش را...

 گفت سالکان خویش را از بحر شکست‌خوردگان برمی‌گزینم. چرا که ایشان فاتحان بزرگ دیروزند. 

از کاسه‌ی شکسته نسیم می‌وزد و شکوفه می‌روید.

پیمایش کتاب