رفتن به محتوای اصلی

شماره ۹۷ : سوگند به سپیده‌دمی که...

سوگند به سپیده‌دمی که هر آیینه در دست است. 
سوگند به کتابی که هنوز نیامده و هرگز نخواهد آمد. 
سوگند به عشوه‌ی انگور و تعلّل کشمش به آن دم که هنوز دم رسیدن نیست. 
سوگند به رسولان باده و پیغمبران کبّاده. 
سوگند به آب و چشمه‌ساران وصال در کوره‌راههای مرتفع ناممکن.

سوگند به شب و آتشکده‌ی مغانه‌بی‌همتایش؛
که تو رسیده‌ای و بر من هنوز گاه رسیدن نیست.

پیمایش کتاب