رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۱ : در جایی که تمام انسانها اسیرند...

 در جایی که تمام انسانها اسیرند، عاشق آزاد است. برای آزاد شدن باید عاشق شد. تنها عشق بندها و زنجیرها و آجرهای زندانهای انسانی را فرو می‌ریزد. و برای عاشق شدن می‌باید قلبی دلیر داشت.

قلب عاشق، خود را و سپس تمام پیرامون خود را آزاد می‌کند.

پیمایش کتاب