رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۰۲ : آن الاغها که از ارس می‌گذرند...

 آن الاغها که از ارس می‌گذرند که خاک اسلام را آزاد کنند بیایند همین جا بجنگند و خاک خود را آزاد کنند. خاک اسلام را آزاد می کنی ای خر؟ خاک وجود خود را آزاد کن.

شیطان گفت: بگذار بی‌غیرتان خویش را به کام اژدهای نفس فرو کنم.
خداوند گفت: چنین کن!

روح باید تا به آزادی خویش سکّه به سکّه تمام این زندگی‌های پوچ خویش به درگاه الهی تقدیم دارد.

پیمایش کتاب