رفتن به محتوای اصلی

دوبیتی شماره ۱۰۵۶ : کار بین این کار سخت انتقال

کار بین این کار سخت انتقال
کار عاشق هست انجام محال
این همه آتش به هر سو می‌زند
تا که بگشاید به جان راه وصال
پیمایش کتاب