رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۱۳ : هر چه که خواری و ضعیفی در...

 هر چه که خواری و ضعیفی در این دنیا می‌بینیم تقصیر ماست، تقصیر ما سالکان خدا. خاک بر سر ما! خاک بر سر ما که هر چه در پیرامون ماست انعکاس ماست، و طلا بر سر ما که هر چه در پیرامون ماست از ماست.

خاک طلا بر سر ما؛
خاک زمین.

پیمایش کتاب