رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۰ : تمام روز صدا در قلب می‌پیچد...

 تمام روز صدا در قلب می‌پیچد، در حنجره می‌پیچد و تا فضای دهان بالا می‌آید تا برون بریزد. می‌گویم بمان تا شب فرا رسد.

شب فرا می‌رسد
و دیگر من هیچ چیز نمی‌دانم.

پیمایش کتاب