رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۴ : برادران روح! خواهران دل!...

 برادران روح! خواهران دل! بوسه‌هایم بپذیرید و در آغوشم آرام گیرید. قلب در سینه چون آن پرنده‌ای می‌تپد که خواستار آزادی‌ست. ای خویشاوندان ابدی - ورای خاک و آب و آتش و باد - عشق مرا بپذیرید و به کار کنید.

شعف را پیدا کنید در گوشه‌های اندوه، و آنگاه اندوه را آتش زنید و حتّی یک نیم‌نگاه بر او نیفکنید.

برادران روح!
خواهران دل!
ای خویشاوندان ابدی!
عشق را بپذیرید و به کار کنید.

پیمایش کتاب