رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۵ : در قلبم سپیده‌ای به سخن است...

 در قلبم سپیده‌ای به سخن است؛ می‌گوید خدای مذهب را به گور کنید و بر فراز گورش دست افشانید. پلیدانی می‌گویند ما روشنفکران دین‌ایم - این کافران دل -، و چه زیبا راستکارانی می‌گویند: ما شب‌ایم، هیچ‌ایم و عاشقان دل‌ایم.

پیمایش کتاب