رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۲۷ : عزیزانی گفتند ما تو را ترک می‌کنیم...

عزیزانی گفتند ما تو را ترک می‌کنیم که چنینی. خب ترک کنید عزیزان! من خودم خیلی وقت است خودم را ترک کرده‌ام.

نژاد و خاک و خون و قبیله، نوحه و روضه و عزا، می‌بایست که مرا ترک کند. سرخ و زرد و سبز و بنفش و قهوه‌ای می‌بایست که مرا ترک کند. رنگ، بی‌رنگی برنمی‌تابد. ناله با شعف نمی‌آید.

شبانگاه است و وقت ترک کردن است. من نیز بروم همچون شما خود را ترک کنم. گرچه ترک زمان برنمی‌دارد. همه‌گاه موعد ترک است.

پیمایش کتاب