رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳۰ : من هر شب با شما سخن می‌گویم...

 من هر شب با شما سخن می‌گویم، چنان که قلب با قلب. من هر روز، در درون و در بیرون، با شما می‌زیم، چنان که روح با روح. و شما نمی‌دانید، نمی‌بینید، و به یاد نمی‌آورید؛ چنان که قلب از قلب و چنان که روح از روح.

شما دل‌سپرده‌ی سنّت‌اید و برده‌ی آداب و آیین‌اید. امّا سنّت دل‌سپرده‌ی شما نیست و آداب و آیین از شما بیزارند، به همین سبب شما را به بردگی گرفته‌اند. تنها خداوند عاشق شماست و ارواح سنّت‌شکن الهی.

دوست شما را دوست می‌دارد، امّا شما خویشتن بیشتر دوست می‌دارید. پس دوست، دوست می‌دارد هرآنچه شما دوست می‌دارید و بهرتان تا ابد منتظر است. شما منتظران ظهور دوست‌اید، عجبا دوست منتظر ظهور شماست!

پیمایش کتاب