رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳۱ : به سخن شیخان گمراه...

 به سخن شیخان گمراه - که هر چه گویند عکس می‌شود، آه می‌شود - گوش سپرده‌اید که چنین بیچاره‌اید. به سخن عاشقان راه گوش نسپرده‌اید که هر چه گویند عین ماه می‌شود.

عقیده پست است و به عقیده جان‌سپردگان گمراهان عالم‌اند. باری حقیقت بلند است و به حقیقت دل‌باختگان پیدایان پنهان دم‌اند.

ای اندک‌شمار عاشقان جهان!
این عاشقی مفت - به  تمام دنیا - از کف ندهید.

پیمایش کتاب