رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۳۲ : دوستانم کجایند؟ یارانم که‌رایند؟...

 دوستانم کجایند؟ یارانم که‌رایند؟ در آغوش اهریمنانند؟ پابوس ستمگرانند به صلّه‌ی پست ناچیز دنیا؟ نه، البته که نه. آنها در آغوش خدایند، چرا که اهریمن نیز به کار و زیرخواب خداست.

من هماره با یاران‌ام. نستعلیق غم نمی‌شناسم و تحریر ماتم نمی‌دانم. تنها کوب شعف می‌دانم و ضرباهنگ شادمانی. یاران کف‌رفته نیز چنین‌اند.

یاران کف‌رفته،
در کف‌اند.

پیمایش کتاب