رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۴۰ : عهدی به جانم است که...

 عهدی به جانم است که هرگز دوستانم غم مخورند، و شگفتی این است که سترگ‌ترین غمان از آن ایشان است، و شگفت نیست که عظیم‌ترین شعف‌ها ایشان راست.

: «از درّه قلّه می‌زاید.»

پیمایش کتاب