رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۵ : کسانی به سویم می‌فرستند...

 کسانی به سویم می‌فرستند، - به هزار حیله و ترفند- ؛ که تو کیستی و چه می‌کنی؟ کسانی به سویشان می‌فرستم، - به هزار حیله و ترفند- ؛ که شما کیستید و چه می‌کنید؟ چشم در برابر چشم، و آیینه‌ای در برابر.

و البتّه که می‌دانم کیستید و چه می‌کنید. چشمی جهان‌بین دارم، چشمی که می‌بیند پیش از آنکه گشوده شود، و می‌خواند هر خط کج نیرنگ، حتّی پیش از آنکه نوشته شود.

شانه‎های آسمان نحیف است، این بارها نتواند کشد،
این بارها بر شانه‌های فروتن ما مجنونان خدا نهادند.

و من پیش‌تر به سویتان فرستاده بودم،
پیش از آنکه شما به سویم فرستید.

قسم به عمق تابناک شب،
قسم به جان از بند رسته،
قسم به خداوندگار عزّوجل،
که ما مستان جز کار تو نکرده و نخواهیم کرد؛
کار استوار آزادی.

پیمایش کتاب