رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۵۴ : وفادار به حقیقت، جانسپار عشق...

 وفادار به حقیقت، جانسپار عشق، حتّی اگر تمام ذرّات عالم پشت کنند و از عاشق رو گردانند، که چنین نیز می‌کنند. و این عملی متّضاد و شگفت از سرشت جهان است که عاشق خدا که عاشق زندگی و تمام جهان است، جهان چگونه از او رو برگرداند؟ عشق سرشار از شگفتی‌ها و رازهای دردانه است.

به راستی جان‌سختی‌ست در این زمانه زیستن، و در تمام زمانه‌ها. باری مردان حق نه فرزندان زمانه‌ی خویش، که شاهان و پدران زمانه‌ی خویش‌اند. چنین زمانه‌ی سخت به زیر می‌کشیم و سفره‌ی باده و نشاط خویش می‌کنیم. و در این نشاط بس رقص‌های عظیم و درس‌های گران است.

پیمایش کتاب