رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۵۵ : رنج در جان شیهه می‌کشد...

 رنج در جان شیهه می‌کشد. آه فریاد می‌زند. امّا شعف می‌گوید برقص و این اراذل هیچ انگار! اندوه می‌خواهد غمزه کند، می‌گویم بمیر و یا به کوی شیخان رو! با من نمان.

با من اگر می‌مانی بگزین:
"یا رقص یا باده،
یا رقص و باده با هم!"

پیمایش کتاب