رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۵۹ : خلق را نه بیماری، که ترس و جهل خویش...

 خلق را نه بیماری، که ترس و جهل خویش درو می‌کند. تنها بیماری جهل است و جهل پر از اسامی اشغالگران است: کبر، دسیسه، حرص، رقابت، تحسین و تکفیر، جاه و مقام. و همه‌ی اینها آهِ مدام.

خلق از تصادف و بیماری نمی‌میرد،
پیش از آن از ناشکری و نادانی مرده است.

پیمایش کتاب