رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶ : به من هیچ مربوط نیست که...

«به من هیچ مربوط نیست که هیچ کس را روشن کنم.»

این سخن حق را به قلب خویش می‌دوزم و به خواب و از دنیا می‌روم، و با چنین حقیقت تابناکی از خواب و از  دنیا برمی‌خیزم.

روشنی، کیفیت خورشید است
چنانکه آزادی، کیفیت روح.

.

پیمایش کتاب