رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۶۹ : دست می‌لرزد، دست که هیچ...

دست می‌لرزد، دست که هیچ، بدینجا رسیدن تمام جان می‌لزرد.

بدینجا رسیدن همه کس را ترک گفتم. ترک گفتن را به جان نیکو بلدم. و آیا او نیز خویش ترک گفتن می‌داند؟ نیکو می‌دانم آری.

بدینجا رسیدن،
تمام جهان می‌لرزد.

پیمایش کتاب