رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷ : زندگی برای آنها که می‌خواهند...

 زندگی برای آنها که می‌خواهند دیگران را تغییر دهند و شکل خود کنند چه پیامی دارد؟ هیچ؛ صبر می‌کند، نگاه می‌کند و آنگاه که ایشان شکل دیگران شدند به ملاحت می‌خندد.

و آنگاه آدمی خواهد آموخت که چگونه شکل زندگی شود.

پیمایش کتاب