رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷۰ : گفتند او که می‌آید، او که می‌آید...

گفتند او که می‌آید، او که می‌آید!
او که می‌آید منم؛ روح از کالبد جسته.

او که می‌آید منم.

پیمایش کتاب