رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷۱ :‌ امشب اینجاست تمام دنیا...

 امشب اینجاست تمام دنیا، و خود نمی‌داند که کیست. امشب اینجاست، تمام یار، و خود را هنوز نمی‌داند که کیست.

و من که تاریخ را تمام چرخیده‌ام، سنگ، سگ، نوح نبی، سایات نوا، حلمی، به صبوری جان کنده، به صید نوا آن یافته. من نیز هنوز اینجام، هنوز و آخرین.

امشب اینجاست تمام دنیا،
و امشب تمام شب‌‌ها و تمام دنیاست.

پیمایش کتاب