رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۷۳ : رژه‌ی پیروزی می‌روند نکبتان...

 رژه‌ی پیروزی می‌روند نکبتان. رژه‌ی تاریکی می‌روند. امروزشان از من است و فرداشان با من است.

فطرت پست را نیز عاقبت آزادی‌ست.
همه چیز را در نهایت آزادی‌ست.

پیمایش کتاب