رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۹۸ : شب، شب زنده ماندن نیست...

 شب، شب زنده ماندن نیست، لیکن جان به در می‌بریم. شب، شب خوابیدن نیست، لیکن هیچ باکمان نیست. چرا که این خوابیدن، هشیار خوابیدن است و رویاهای هشیار دیدن است‌.

شب، خوش شبی از رویا دیدن، از جنگیدن است.

پیمایش کتاب