رفتن به محتوای اصلی

شماره ۱۹۹ : به جستجوی تو از همه چیز می‌گذریم...

 به جستجوی تو از همه چیز می‌گذریم و از بند بند وجود خویش می‌گسلیم. به جستجوی تو عاقلی تا به انتها و مستی تا به ناکجا! به جستجوی تو هیچ مرز نیست، نه در آسمان و نه بر زمین.

به جستجوی تو در ظلمت غوطه می‌زنیم،
خورشید برمی‌خیزیم‌.

پیمایش کتاب