رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۰۲ : سر به قرار عشق...

سر به قرار عشق؛
بی‌قرار و بی‌جمعیت، نابود و هیچ.
نفس در سینه حبس، تنها یک دقیقه؛
سرنگونی و آنک برخاستن در آغوش یار.

پیمایش کتاب