رفتن به محتوای اصلی

شماره ۲۳ : دلم در جایی‌ بیرون از این قاره‌ها...

دلم در جایی‌ بیرون از این قاره‌ها و مرزهاست،
دلم در سویی دیگر است
و وصال این دل جز از راه خیال نمی‌دانم.

دلم در آسمانهای خداست،
و آن دل بر زمین بدلی دارد.
به وصال این دل،
راه جز از گذرگاه حال
راه جز از بعیدگاه خیال نمی‌دانم.

محال می‌تنم
و محال می‌پویم
و جز از محال نمی‌دانم.

پیمایش کتاب