رفتن به محتوای اصلی

شماره ۳ : نان عشق، آزادی‌ست...

 نان عشق، آزادی‌ست. نامش آزادی‌ست، نانش آزادی‌ست. و چه از این نام می‌هراسند اهریمنان.

گفتم: خدایا! اهریمن چه کس است؟
گفت: سنّت، اهریمن است.

چشم می‌بندم؛
این چنین نمی‌خواهم.
آن چنان تصوّر می‌کنم.
چشم می‌گشایم؛
آن چنان است.

نام عشق، آزادی‌ست.
نان عشق، آزادی‌ست.

پیمایش کتاب