رفتن به محتوای اصلی

شماره ۵۲ : آخ که رازها در خاموشی...

 آخ که رازها در خاموشی از گوشه‌ی لب‌هامان سرریز می‌شوند و هیچکس را توان بازداشت‌شان نیست. ببین ای عشق چه شباهتی‌ست ما را و آن‌ها را. آن‌ها دست می‌گیرند و ما نیز دست، باری این دست‌گیری را با آن دستگیری تفاوت از زمین تا آسمان است.

 آن‌ها دست می‌گیرند که بستانند،
 ما دست می‌گیریم که بدهیم.

پیمایش کتاب