رفتن به محتوای اصلی

شماره ۶۸ :‌ مذهبیون را تنها به یک چیز ...

مذهبیون را تنها به یک چیز می‌توان صفت کرد: بی‌خدا.

 آن بی‌خدایان زحمت خود کشیدند و مشقّت خویش بر خلق گذاشتند که گفتند بی‌خدایی در برابر مذهب است. نخیر! مذهب خودِ بی‌خدایی‌ست. مذهب خود به تمامی در برابر خداست.

بی‌خدایان، آن بنده‌خدایان نمی‌دانستند که خود از بهترین راستکاران خدایند.

پیمایش کتاب