رفتن به محتوای اصلی

شماره ۶۹ :‌ به نام عشق و برای عشق...

 به نام عشق و برای عشق چه کار کنیم؟ هر کار که از دستمان، هر کار که از جانمان بر می‌آید. جان در تن نشسته و جان از تن بر می‌آید که کار کند، برای عشق صلح کند، وصل دهد، وصال کند و پیکار کند.

این جان جانانه است، از جانان است.
دوستان! کارهای جانانه کنیم.

پیمایش کتاب